Welkom bij Wouw Promotie

KerkIn 1986 start de toenmalige Burgemeester Rombouts met het benaderen van verenigingen en personen uit de voormalige gemeente Wouw voor de oprichting van een groep enthousiaste mensen die voor meer draagvlak moest gaan zorgen voor het nieuwe toeristisch en recreatief beleid van de gemeente die toentertijd werd uitgezet.

Al snel vormt zich een groep die in 1987 onder de naam Stichting Wouw Promotie is gaan opereren. 

Naast toerisme en recreatie is het welzijn van de burger ook een belangrijke doelstelling. In het eerste decennia van het bestaan zijn de Groene Beurs, het positioneren van Wouw als Geraniumdorp en het verzet tegen de gemeentelijke herindeling onder de naam Groene Buffer de bekendste acties van Stichting Wouw Promotie. Uiteindelijk heeft het verzet niet geleid tot het behouden van gemeente Wouw. 

Wel staat Wouw nog steeds bekend als Geraniumdorp en heeft in 2010 het 25-jarig jubileum gevierd. Naast het zelfstandig of in samenwerking met anderen ontwikkelen van activiteiten stimuleert en ondersteunt Stichting Wouw Promotie ook de organisatie van diverse speciale evenementen en bestaande activiteiten, die de doelstellingen onderstreept.

Een overzicht van enkele van de ondersteunde en gerealiseerde activiteiten:

-Bornlight
-Geraniummarkt
-Melkbussen
-Groene buffer 
-Verlichting Lambertuskerk 
-50-50 feesten 
-Wandelroute de Ster
-Verlichting Molen 
-Groene beurs
-Wouw 775
-Wouws Wieler Weekend
-Diverse kleine activiteiten met als doel het promoten van de voormalige gemeente Wouw (behoud molen, kindervakantiewerk, tafeltennisvereniging, etc.) 

Bewegwijzering

In samenwerking met de gemeente Roosendaal heeft Stichting Wouw Promotie in de jaren negentig het initiatief genomen in het plaatsen en onderhouden van de welbekende bewegwijzeringsbordjes. Naast de verwijzing naar bedrijvigheid wordt ook verwezen naar toeristische en recreatieve locaties. Enkele jaren geleden heeft Stichting Wouw Promotie besloten, mede door het onderhoud en onze toekomstplannen, om een einde te maken aan de exploitatie van de bordjes. 

Wat hebben wij te bieden; 

-Kennis en ervaring  
-Middelen en connecties 
-Enthousiasme en creativiteit

Daarnaast willen wij natuurlijk enthousiaste personen alle gelegenheid geven tot het ontplooien van nieuwe activiteiten. 

Huidige bestuursleden Stichting Wouw Promotie : 

Ruud van Dijk

Peter van Oosterbosch

Will Mathijssen

Maurice Broeren

Maurice van den Oever